Документи

Необходими документи за погребение

Лична карта на покойник
Съобщение за смърт – издава се от лекар
Квитанция за платено гробно място
Удостоверение за наследници на собственика на гроба

Необходими документи за кремация

Лична карта на покойник
Съобщение за смърт – издава се от лекар
Разрешение за кремация – издава се от лекар
Квитанция за платена урнова ниша или гробно място
Удостоверение за наследници на покойника
Акт за брак и/или акт за раждане

Траурна агенция Дедра
Достойно погребение за Вашите близки

088 87 37 999