Погребални услуги

Екипът на погребалната агенция изготвя и извършва за Вас пакет от услуги:

  • изваждане на смъртен акт;
  • оформяне на всички документи свързани с трурната церемония;
  • присъствие на служител от агенцията по време на погребалния ритуал;
  • пълна санитарна обработка на покойника.