Документи

Погребение

 • лична карта на покойник;
 • съобщение за смърт – издава се от лекар;
 • декларация за семейно положение – по образец;
 • квитанция за платено гробно място;
 • удостоверение за наследници на собственика на гроба.

Кремация

 • лична карта на покойник
 • съобщение за смърт – издава се от лекар
 • декларация за семейно положение – по образец.
 • разрешение за кремация – издава се от лекар.
 • квитанция за платена урнова ниша или гробно място, документ удостоверяващ родствена връзка – удостоверение за
 • наследници;
 • акт за брак и (или)акт за раждане